Referanser

Handelsstedet Bærums Verk

Totalleverandør av utendørs vedlikehold. Grøntanlegg, snømåking, feiing, garasjevask, etablering av bed/planter og trær, reparasjon av asfalt, fundamentering til skulpturer mm.

Elmholt Boligsameie

Totalleverandør av innendørs og utendørs vedlikehold. Vaktmester, grøntanlegg, snømåking, våropprydding inkludert feiing, garasjevask, beskjæring av trær, legging av heller mm.

Sameiet Hamang Terrasse 55

Totalleverandør av innendørs og utendørs vedlikehold. Vaktmester, grøntanlegg, snømåking, våropprydding inkludert feiing, garasjevask, beskjæring av trær, legging av heller mm.

Vi kontrollerer og drifter også tekniske anlegg som brannsentral, ventilasjonsanlegg, sprinkelanlegg.

Sameiet Lundekroken

Totalleverandør av innendørs og utendørs vedlikehold. Vaktmester, grøntanlegg, snømåking, våropprydding inkludert feiing, garasjevask, beskjæring av trær, legging av heller mm.

Vi kontrollerer og drifter også tekniske anlegg som brannsentral, ventilasjonsanlegg, sprinkelanlegg.

CC Vest Stormarked

Feiing av garasje, kjøreveier og utendørs ferdselsområde for øvrig.

Vask av garasjer.

Belsetveien Boligsameie

Totalleverandør av utendørs vedlikehold. Grøntanlegg, snømåking, våropprydding inkludert feiing, garasjevask, rydding av skog.

Skytten Boligsameie

Totalleverandør av innendørs og utendørs vedlikehold. Vaktmester, grøntanlegg, snømåking, våropprydding inkludert feiing, garasjevask, beskjæring av trær.